Korrupció a Társasházban: Hogyan Okozhat Anyagi Kárt a Számvizsgáló Bizottság?

Open mouth a 554dbc69 6945 49bf a6ec 7951545f9492

Kellemetlen, abszolút nemkivánatos és némiképpen frusztráló téma következik. Ám ez a téma is része a társasházkezelésnek, része a közös képviselő életének. Mivel pedig a pozitívumok mellett a negatívumok is velünk vannak a mindennapokban, úgy korrekt ha beszélünk zavarba ejtő témáról is.
Miről is van szó konkrétan? A közös képviselő és a számvizsgáló bizottság közti „rejtélyes”
és átláthatatlan ügyekről. Nevezzük nevén a gyereket: megkérdezte tőlem egy lehetséges partnerünk, hogy mik azok a jelek amikből tudható, hogy a társasházat meglopják azok akiknek vezetni kéne a házat. Rém kellemetlen téma, mindig felbosszant ha ilyenről hallok. Ám kötelességemnek éreztem válaszolni. A válaszokat pedig most közkinccsé teszem, remélve segíthet majd azoknak akik bajba kerültek.

 1. Hiányos vagy hiányzó dokumentáció: Ha a közös képviselő és a számvizsgáló bizottság nem tudja bemutatni a pénzügyi kimutatásokat, számlákat, szerződéseket és egyéb releváns dokumentumokat, az gyanúra adhat okot.

 2. Átláthatatlan pénzügyi tranzakciók: Gyakori, nagy összegű, részletes magyarázat nélküli pénzmozgások a társasház számláján, amelyeket a számvizsgáló bizottság nem kifogásol vagy vizsgál.

 3. Szokatlanul magas karbantartási és javítási költségek: Ha a társasházra fordított költségek jelentősen meghaladják a várhatót, különösen, ha nincs megfelelő indoklás és dokumentáció, az a korrupció jele lehet.

 4. Elhúzódó vagy alacsony minőségű munkálatok: Ha a társasházban végzett munkálatok lassan haladnak vagy gyenge minőségűek, de a kifizetések időben és teljes összegben megtörténnek, az csalásra utalhat.

 5. Kapcsolatok hiánya a társasház lakóival: Ha a közös képviselő és a számvizsgáló bizottság tagjai nem kommunikálnak megfelelően a lakókkal, kerülik a kérdéseket, vagy nem tartanak rendszeres lakógyűléseket, az problémákat jelezhet.

 6. Visszatérő szerződések ugyanazon szolgáltatókkal: Ha a társasház mindig ugyanazokkal a szolgáltatókkal köt szerződéseket, különösen, ha ezek a szolgáltatások drágák vagy nem kielégítőek, az összejátszásra utalhat.

 7. Számvizsgáló bizottság passzivitása: Ha a számvizsgáló bizottság nem végzi el rendesen az ellenőrzési feladatait, nem hívja fel a figyelmet a problémákra, vagy nem tesz javaslatokat a pénzügyi helyzet javítására, az gyanús lehet.

 8. Magas közös költségek: Ha a társasház közös költségei indokolatlanul magasak, és nincs átlátható magyarázat arra, hogy miért szükséges ilyen magas összegeket beszedni, az pénzügyi visszaélésekre utalhat.

 9. Hiányzó vagy késleltetett éves beszámolók: Ha az éves pénzügyi beszámolók hiányoznak vagy jelentős késéssel készülnek el, az átláthatóság hiányára és esetleges visszaélésekre utalhat.

 10. Közös képviselő és számvizsgáló bizottság tagjai közötti személyes kapcsolatok: Ha kiderül, hogy a közös képviselő és a számvizsgáló bizottság tagjai közeli barátok, rokonok vagy üzleti partnerek, az összejátszás gyanúját keltheti.

 11. Befektetések és tartalékok kezelése: Ha a társasház tartalékai vagy befektetései szokatlanul alacsony hozamot hoznak, vagy nem követhető, hogyan és hová lettek befektetve, az gyanús lehet.

  dirty big condo a471a5b5 1264 4875 b8f8 eec9ee9d8f49 false documents 68e23a78 116c 4bb6 a62a e7f124a364b5 Lack of relatio fcfd59e9 f844 4ca5 99ef 50778a690c67 Non transparent 56385d5c b98c 4dcf a047 f26cafe7a2fe bad renovation 35bb9685 056a 4c91 888f 80e0e14f158d Missing or dela 1df25ce3 4c61 4615 a6f3 07caf823b9e7

Híres épületek: Esztergomi Bazilika

Esztergom vara Bazilika Karvaria 2

Az esztergomi bazilika, azaz Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház monumentális épülete 47 év alatt épült fel, 1869-ben készült el. A bazilika története viszont ennél jóval régebbre nyúlik vissza: A bazilika helyére először István király építtetett templomot, amit 1180-ban egy tűzvész teljesen tönkretett. A török idők sem kedveztek az épületnek.  A ma látható épület építési munkálatai sem folytak zökkenőmentesen, többször félbeszakadtak, újra és újra áttervezték az alaprajzot. Az idők során négy érsek és négy építész vezette a munkálatokat – köztük Packh János és Hild József, akiket koruk kiemelkedő építészei között tartottak számon. Az épület 1856-ban még nem készült el teljesen, mégis sor került az ünnepélyes felszentelésére. 

A 2. világháború alatt a bazilikát súlyos támadás érte: körülbelül 95 gránát és bomba hullott rá, aminek következtében az oszlopcsarnok és a kupola is megsérült. Ma az ország egyik leglátogatottabb műemléke.

Esztergomnak két kálváriája van.

Kálvária a bazilikával szemben:   Görgey Márton kanonok készíttetett, eredetileg a Várhegyre, majd lebontották. 1823-ban, a jelenlegi helyén állították fel. Az eredetileg négy szoborból álló együttest csak később egészíttette ki Jordánszky a két lator (A. Scrott) szobrával. A feszülettől balra Mária, a feszület tövében Magdolna és tőle jobbra Szent János evangélista szobrai állnak, nem bizonyíthatóan Hebenstreit József (1719 – 1783) alkotásaiként, 1781-ből. A stációk domborművet A. Schrott készítette 1838-ban.

Az esztergomi belvárosi Kálvária-kápolna a Vaskapu nyugati lejtőjén, az úgynevezett Kálvária-hegy tetején áll. A kápolna neoromán stílusban épült 1900-ban. Görögkereszt alaprajzú, igénytelen, nyerstégla falazású épület. A kálvária együttes magas talapzaton álló öt darab életnagyságú, festett szoborból áll. Krisztus keresztjétől jobbra Szűz Mária, balra Mária Magdolna látható. Két oldalt a két lator keresztre feszítve. A jobb oldali lator arca megnyugvást fejez ki, ezt erősíti lábainak párhuzamos állása. A bal oldali tehetetlen dühét fokozza a derékszögbe felrántott jobb lábszára, és görcsösen magasba emelt jobb karja.

DSCF6775 2 Kalvaria DSCF6768 2 bazilika scaled DSCF0811 2. stacio scaled DSCF0796 2 kalvaria DSCF0750 2 bazilika mennyezete reszlet

Arc a cég mögött avagy bemutatkozik vezérigazgatónk

60595212 648205605640895 5139933160083030016 n

Az ügyfelek és partnerek számára rendkívül fontos, hogy lássák az „arcot a cég mögött”, és tudják, ki a cég vezetője, mert ez számos előnyt hordoz magában.

Először is, a személyes kapcsolat kialakítása növeli a bizalmat, ami ugye minden kapcsolat alapja. Az emberek könnyebben kötődnek egy másik emberhez, mint egy arctalan logóhoz. Amikor tudják, ki áll a vállalat mögött, megbízhatóbbnak és korrektebbnek érzik azt.

Másodszor, az arc megmutatása emberközelibbé teszi a céget. Az ügyfelek és partnerek szívesebben lépnek kapcsolatba olyan vállalattal, amelynek vezetője nyitott, megközelíthető, és akivel azonosulni tudnak. Ez erősíti a lojalitást és elköteleződést.

Harmadszor, a vezető személyisége és értékrendje tükrözheti a cég kultúráját és céljait. Ha a cégvezető elismert szakember, és láthatóan elkötelezett a cég értékei mellett, az vonzóbbá teheti a vállalatot a potenciális ügyfelek és partnerek számára.

A fentiek fényében, kérem engedjétek meg, hogy egy kicsit mélyebben bemutatkozzam. Bakonyi Árpád vagyok,a REM189 ZRT. alapítója és vezérigazgatója, és nagyrészt életemet az üzleti világban és az ingatlanok területén töltöttem. Mielőtt az ingatlanüzemeltetés izgalmas világába merültem volna, informatikusként dolgoztam, illetve elvégeztem az ELTE programozó matematikus szakát. Az informatikavilága olyan alapvető részét képezte az életemnek, amelyek nélkül nem lennék az, aki ma vagyok.

Az informatikai területen eltöltött tíz év alatt mélyen beleástam magam az algoritmusok, a rendszerek tervezése és a problémamegoldás rejtelmeibe. Minden kódot, minden projektet úgy közelítettem meg, mintha egy matematikai feladványt oldanék meg. Ez a gondolkodásmód és a precizitás azóta is elkísér az üzleti életemben.

Azonban az életben mindig vannak fordulópontok. Az én fordulópontom akkor jött el, amikor a családi vállalkozásunkhoz csatlakoztam. Ebben a vállalkozásban olyan értékeket tanultam meg, amelyek azóta is meghatározzák az üzleti döntéseimet: az elkötelezettség, a precizitás, a kitartás és az ügyfelek iránti felelősségvállalás mind olyan erények, amelyeket mindennap magaménak érzek.

A REM189 Zrt. megalapításakor egyértelmű célom volt: ne csupán épületeket és ingatlanokat kezeljünk, hanem olyan közösségeket alakítsunk ki, ahol az ügyfelek úgy érzik „otthonra találhatnak”. Minden projekt mögött egy történet áll, melyet a családommal és kollégáimmal együtt alakítunk ki, figyelve a legapróbb részletekre és az ügyfelek igényeire.

Az igazgatói székben eltöltött idő alatt rájöttem, hogy az üzleti siker nem csupán az okos stratégiáktól függ, hanem az emberekkel való kapcsolatépítés és a személyes érintkezés révén érhető el. Valamint rájöttem, hogy az életben valóban minden mindennel összefügg. Közhelyesen hangzik de nagyon igaz. Erre két példát említenék. Egyik hobbim sakk tanított meg a stratégiai gondolkodásra. A sakkban az egyénnek előre kell terveznie és stratégiákat kell kidolgoznia a játék különböző szakaszaiban. Ez a képesség az üzleti döntéshozatalban is nélkülözhetetlen, ahol hosszú távú célokat kell kitűzni és megfelelő stratégiákat kell alkalmazni azok eléréséhez. Valamint a sakk játék közben folyamatosan szembesít az új helyzetekkel és kihívásokkal, amelyek gyors döntéshozást és hatékony problémamegoldást igényelnek. Ez hasznos készség az üzleti életben, ahol gyakran kell gyorsan és hatékonyan reagálni a változó körülményekre.

Másik szenvedélyem a horgászat. Ez a csodálatos időtöltés pedig a többek között türelemre és az alkalmazkodásra tanított. A pecázás gyakran hosszú várakozást és türelmet igényel, míg az egyén eléri a kívánt eredményt. Ez a türelem és a kitartás készség fontos az üzleti életben is, ahol a sikerek elérése gyakran hosszú távon következik be, és számos akadályt kell leküzdeni az út során. A horgászat során a horgásznak folyamatosan figyelnie kell a környezetében zajló eseményeket, és ezekre gyorsan reagálnia kell. Ez a készség hasznos az üzleti életben is, ahol fontos az információk gyors feldolgozása és azokra való rugalmas reagálás. Ezek az értékek mind részét képezik a vállalati kultúránknak, és mindannyian hozzájárulunk a közös céljaink eléréséhez.

Büszke vagyok arra, amit elértünk eddig, de tudom, hogy még nagyobb célok várnak ránk a jövőben. Ezért hálás vagyok minden kollégámnak és üzleti partneremnek, akik velem együtt dolgoznak azért, hogy a REM189 Zrt. továbbra is az ingatlanipar része maradjon.

Köszönöm, hogy rám szántátok az időt, és várom további és leendő együttműködésünket, hogy közösen hozzunk létre még nagyobb sikereket!
ba1 KAT 8159 scaled KAT 8187 scaled

Híres Épületek – Eger

DSCF4566 bastyak es a varborton bejarata 2 1

Eger történelmi múltú városát a hasonló nevű patak két oldalán találhatjuk. Szent István király itt alapította meg az első püspökségek egyikét, az Egri egyházmegyét, melynek területe egészen a Kárpátok gerincéig húzódott. 

Eger várának élére 1548-ban nevezték ki Dobó Istvánt várkapitánynak. Dobó elsődleges feladatának tartotta, hogy a várható török támadás ellen minél jobban megerősítse a végvárat. Ehhez növelte mind a helyőrség, mind a hadieszközök számát.
A vár falainak anyaga az egri borvidék fő talajképző anyagának tekintett riolittufa, ami könnyen faragható, de meglehetősen puha és nagyon kevéssé fagyálló. Ezért a nagyobb hidegek utáni olvadások idején egyes falszakaszok rendre leomlottak, a vár rendszeres karbantartást igényelt.

A török egyesített hadak 1552 szeptemberében vették ostrom alá az egri végvárat, de a védők ekkor visszaverték próbálkozásaikat. A döntő ostrom 1596. szeptember–október között zajlott le. A véderő háromhetes csata után feladta a várat, az ostrom III. Mehmed oszmán szultán döntő győzelmével végződött. A törökök nemcsak fenntartották, de bővítették is az erődrendszert. A várat a Habsburgok 1687-ben vették vissza, miután kiéheztették a védőket. 1701-ben a császári haditanács felrobbantatta a feleslegessé vált külső vár védőműveit, így a Rákóczi-szabadságharcban csak a belső vár kapott kisebb szerepet.

A régi dicsőség színtere ezután hanyatlásnak indult, köveit szekérszámra hordták el a városba építkezésekhez. A régészeti kutatómunka és helyreállítás csak 1862-ben kezdődött el.
A várat 2016-tól kezdődően a Nemzeti Várprogram keretében felújítják. Az Egri Vár 2014-től Nemzeti Emlékhely.

DSCF4587 a kazamataban 2 DSCF4600 a Gardonyi haz2 DSCF4549 a puspoki palota gorikus falai 2 DSCF4585 Gardinyi sitjanal 2 scaled DSCF4566 bastyak es a varborton bejarata 2 DSCF4571 kifotozva scaled DSCF4558 eredeti mennyezet2 DSCF4542 varkapu 2 DSCF4540 utban a varhoz 2

A diósgyőri vár

a var a

Diósgyőr Magyarország egyik történelmi települése, ma Miskolc egyik városrésze, volt nehézipari központ, itt működött az ország egyik legjelentősebb gyára, a Diósgyőri Acélművek.

Középkori vára ma műemlék, turisztikai látványosság.

Egy középkori vár, már a 12. században állhatott itt, A mai, gótikus vár a tatárjárás után épült, fénykorát Nagy Lajos uralkodása alatt élte, lovagterme a legnagyobb volt Európában. Később a magyar királynék jegyajándéka volt, egészen a török időkig. A 17. század végére már lakhatatlanná vált, állapota egyre jobban leromlott.

Néhány történelmi adat:

 • 1200 táján Anonymus említi először Diósgyőr nevét, igaz, ő még Győr formában: „amely területnek Miskolc a neve, valamint azt a várost, amelyet Győrnek hívnak.”

 • A jelenleg álló várat valószínűleg IV. Béla várépítési kezdeményezése után építette az Ákos nembeli Ernye bán.

 • A diósgyőri vár fénykora I. Lajos király uralkodása alatt kezdődött.

 • A török időben (1598-ban) Diósgyőr is eleset

 • A 17.század végére minden hadászati értékét elvesztette. A kuruc harcokban már nem játszott semmilyen szerepet.

 • A várban 1934–36-ban már folyt tudományos igényű feltárás. A vár helyreállítása 1953-ban indult meg.

 • A 2010-es évek elején a várat elkezdték visszaépíteni eredeti állapotába, a helyreállított helyiségeket korhű bútorokkal rendezték be.

 • 2014-ben a várat 2,7 milliárd forintos beruházással újjáépítették, melynek során nemcsak a romok konzerválása, hanem a továbbépítése, rekonstrukciója is megtörtént. A vár két szint magasságig újra felépült. Helyreállították Közép-Európa legnagyobb lovagtermét, a várkápolnát és a királynék lakótermét is. A felújítás eredeti tervek és korabeli festmények alapján készült.

A fotók 2017-ben készültek.

Szt. Hedvig kapolna a lovagterem a scaled a var reszlete a lakoszobak a a var arka a a var a 1 a var belso advara a

Irodai rekreáció avagy érezzük jól magunkat az irodában is

A modern and lu ae93f58b b749 40e8 a6af 37980967488f

Az irodai munkahelyi rekreáció fontos szerepet játszik a munkavállalók egészségének és jólétének fenntartásában. A közösségi területek, például pihenőszobák, tornatermek vagy szabadidős tevékenységek lehetőséget nyújtanak a munkatársaknak arra, hogy kikapcsolódjanak és feltöltődjenek a munka során felgyülemlett stresszből. Az irodai rekreációs programok segíthetnek a csapatépítésben, a motiváció növelésében és a munkahelyi légkör javításában is. Ezáltal növelhetik a produktivitást és a munkavállalók elégedettségét is. Az alábbiakban összegyűjtöttem olyan rekreációs és közérzet javító szolgáltatásokat, módszereket, amelyek segíthetnek könnyebbé és hatékonyabbá tenni az irodai munkát:

 • Masszázs: Heti vagy havi rendszerességű irodai masszázs szolgáltatás.

 • Jógafoglalkozások: Rendszeres jógaórák a stressz csökkentésére és a testmozgás elősegítésére.

 • Ingyenes egészségügyi szűrések: Rendszeres egészségügyi szűrések és konzultációk biztosítása az alkalmazottak számára.

 • Mentálhigiénés támogatás: Pszichológus vagy coach elérhetősége alkalmanként a munkahelyen.

 • Meditációs szoba: Csendes szoba meditációhoz vagy relaxációhoz.

 • Ergonómiai tanácsadás: Szakértői tanácsadás és ergonómiai eszközök biztosítása a helyes testtartás érdekében.

 • Zöld növények: Az irodai környezet zöld növényekkel való díszítése a levegő minőségének javítása és a stressz csökkentése érdekében.

 • Játékterem: Szórakoztató játékokkal felszerelt szoba (pl. csocsó, pingpongasztal, darts, videojátékok).

 • Közös reggelik: Heti vagy havi közös reggelik, hogy a csapat összekovácsolódjon.

 • Rugalmas munkaidő: Rugalmas munkaidő bevezetése a munka-magánélet egyensúly javítása érdekében.

 • Kültéri tevékenységek: Rendszeres szabadtéri csapatépítő programok, mint például túrázás vagy piknik.

 • Kerékpár kölcsönzés: Irodai kerékpárok elérhetősége, hogy az alkalmazottak biciklivel közlekedhessenek.

 • Szabadtéri munkahely: Kültéri munkaállomások biztosítása a friss levegőn történő munkavégzéshez.

 • Színházi és mozi esték: Közös színházi vagy mozi esték szervezése.

 • On-site kávézó: Irodai kávézó vagy teázó kialakítása minőségi italokkal és harapnivalókkal.

 • Társasjáték esték: Rendszeres társasjáték estek az irodában.

 • Szakmai tréningek: Fejlesztő tréningek és workshopok a munkavállalók szakmai fejlődésének elősegítésére.

 • Hobbi klubok: Különböző hobbi klubok (pl. könyvklub, futóklub) szervezése az irodai közösség erősítése érdekében.

 • Művészeti tevékenységek: Kreatív művészeti foglalkozások, például festés vagy kézműveskedés.

 • Alvókapszulák: Alvókapszulák vagy pihenőhelyek biztosítása, ahol a dolgozók rövid szundikálásra használhatják.

 • Nyitott kommunikációs platformok: Nyitott kommunikációs csatornák és platformok bevezetése, ahol a dolgozók megoszthatják ötleteiket és visszajelzéseiket.

 • Születésnapi és más ünnepségek: Rendszeres ünnepségek és születésnapi megemlékezések szervezése a csapatépítés és a jó hangulat fenntartása érdekében.

  A luxurious 36eef23f d63d 4851 a04a 1db40d3bdbf1 office recreati 55688cd7 82df 4a73 a972 f7d7531c0b1e Outdoor workpla 14225b77 007f 42f8 bd2d 21461b5a3029 team building i 11e82f8c 7555 423d a021 9a3a9bc7998d office with flo 6928928a acd9 47fa b51a 58310cd3dd88 A tranquil m 976ddb07 b073 433f a14b cc009d9a4354

Híres épületek különkiadás: Csákvár, Eszterházy kastély

DSCF6942 megerkeztem a kastelyhoz 2

Csákvárra invitálom az érdeklődőket:

A városközpontban áll a hatalmas park övezte, lenyűgöző méretű Esterházy-kastély.

Esterházy János 1778 – 98 között, Fellner Jakab tervei alapján építtette a barokk stílusú kastélyt, az épületegyüttes része volt egy kápolna, egy istálló és egy színház is.
1814-ben, súlyos 
földrengés során az épület megrongálódott, hogy teljesen újjá kellett építeni, 1823-ra fejeződött be a klasszicista stílusú átalakítás a francia Charles Moreau tervei alapján. Az átépítések során meghagyták az eredeti barokk épülettömeget és alaprajzot.

Az épületet az Esterházy család 1945-ig lakta. A háborús események során elsősorban belső berendezései károsodtak, azok az értékeket, amelyek nem pusztultak el, az emberek hordták szét. Az épület ma kórházként működik, az egykori színházból könyvtár lett, az istállóból pedig ebédlő.
A felújításoknak köszönhetően az épület részben jó állapotban van.

Az épület rácskerítéssel elzárt díszudvara fejedelmien előkelő, mégis rendkívül egyszerű. A díszudvar tágas terét két vörös márvány, ónfejes Netpun-kút töri meg. A kastély gazdagon tagolt homlokzata timpanonos, dór oszlopcsarnoka mögül nyílik a főbejárat. A főépülethez harmonikusan csatlakozó oldalszárnyakban kápolna és színház is helyet kapott.A védett kastélyparkot 1779-től kezdve, Isidore Canevale irányításával telepítették, majd az 1800-as évek elején tájképi kertté alakították. Az őshonos fa-, ill. cserjefajoknak otthont adó gondozott parkot, kellemes sétautakon tudjuk körüljárni. Figyelemre méltó a neogótikus Szentháromság- szobor, és az akkori divat szerint kötelező grotta, azaz műbarlang. A parkban néhány hatalmas faegyedet is láthatunk, egy 150 éves mamutfenyőt, és a kastélytól nem messze egy gigantikus platánfát többek közt.

DSCF6972 feljarat az emeletre 2 scaled DSCF6983 a kastely park feloli resze 2 DSCF6980 gigantikus platan 2 DSCF6926 Szt. MIhaly foangyal tiszteletere felszentelt templom fohomlokzat reszlet Esterhazy cimer DSCF6948 a kastely fobejarat 2 scaled DSCF6961 leleptem a a kastely eloterebe 2 DSCF6951 Neptun kut 2 scaled

Nyári klíma berendezés karbantartás

air conditionin 10fbe7a1 70c4 4d8f 83d6 53f5b59739a8

Közeledik a nyár, nyakunkon a kánikula és ez bizony feladatokkal is jár. A nyári hőségre fel kell készülni, ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket. A klíma készülékek nyári időszak előtti karbantartása több szempontból is kiemelten fontos. Felsorolok pár szempontot amiket figyelembe kell venni és amik miatt lényeges, hogy a klíma berendezést karbantartani.

Hatékonyság növelése: A rendszeres karbantartás segít abban, hogy a klíma készülék hatékonyan működjön. A tiszta szűrők és kondenzátorok javítják a légáramlást és a hűtési teljesítményt.

Energiatakarékosság: A jól karbantartott klíma készülék kevesebb energiát használ, mert nem kell extra erőfeszítést tennie a szűk keresztmetszetek vagy lerakódások miatt. Ez alacsonyabb villanyszámlát eredményez.

Élettartam meghosszabbítása: A rendszeres karbantartás hozzájárul a készülék hosszabb élettartamához. A kisebb problémák időben történő felismerése és javítása megelőzi a nagyobb meghibásodásokat.

Javított levegőminőség: A szűrők és egyéb részek tisztítása segít eltávolítani a por, pollen és egyéb szennyező anyagokat a levegőből, ami különösen fontos az allergiások és asztmások számára.

Megbízhatóság növelése: A rendszeresen karbantartott klíma készülék megbízhatóbban működik, különösen a forró nyári napokon, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Költségmegtakarítás a javításokon: A kisebb karbantartási munkák és az időben történő alkatrészcserék segítenek elkerülni a nagyobb, költségesebb javításokat vagy a teljes rendszer cseréjét.

Biztonság: A klíma készülékek is lehetnek tűzveszélyesek, ha például a motor vagy egyéb alkatrészek túlmelegszenek. A rendszeres ellenőrzés segít felismerni és megszüntetni ezeket a potenciális veszélyforrásokat.

Környezetvédelem: A hatékonyan működő klíma készülékek kevesebb energiát használnak, ami csökkenti a szén-dioxid kibocsátást és a környezetre gyakorolt negatív hatást.

Kényelem és komfort: A jól karbantartott klíma készülékek gyorsabban és hatékonyabban hűtik le az otthont, biztosítva a kényelmes és komfortos környezetet a forró nyári napokon.

Zajszint csökkentése: A rendszeresen karbantartott klíma készülékek csendesebben működnek, mivel a ventilátorok és más mozgó alkatrészek nincsenek eldugulva vagy kopott állapotban. Ez javítja az otthon csendjét és nyugalmát.

Folyamatos hűtés biztosítása: A karbantartás során ellenőrzik a hűtőközeg szintjét is, amely elengedhetetlen a folyamatos és hatékony hűtéshez. Ezzel elkerülhető a hűtési teljesítmény csökkenése a nyári csúcsidőszakban.

Proaktív hibakezelés: A rendszeres karbantartás lehetőséget ad a szakembereknek arra, hogy proaktívan kezeljék a potenciális hibákat vagy alkatrészek kopását, mielőtt azok komolyabb problémákat okoznának. Ez időt és pénzt takarít meg, mivel a váratlan meghibásodások minimalizálhatók.

air conditionin 53766695 f738 4b53 ab83 f708dd953269 air conditionin 828e88c5 bb66 4d8b be7f 5f59e85df5b0 air conditioner 2d31d1bd 47c7 4f7c 9c6e 9d963d37ec7f

Árajánlat kérés (2. rész).

A professionall 9fe0373b f91f 470e a19b ca854e89c61e

Kicsit több mint egy hónapja írtam egy szösszenetet arról, hogy milyen adatokra van szüksége egy társasházkezelőnek ahhoz, hogy árajánlatot tudjon adni. Az üzleti élet minden szegmensében nagyon fontos dolog az árajánlat. Az ingatlanok esetében ez szintén így van. Nem véletlenül akar az ingatlankezelő vagy az ingatlan üzemeltető minden lényeges adatot megkapni ahhoz, hogy ajánlatot tudjon adni. Miért is? Mondok pár példát:
– A jó árajánlatot alapos elemzés előzi meg, amely magában foglalja az ingatlan állapotát, környezetét, helyét, jellemzőit, valamint a hasonló ingatlanok piaci helyzetét és árait.
– Egy jó ingatlankezelő figyelembe veszi az ügyfél, azaz a tulajdonos igényeit és preferenciáit az árajánlat kialakításakor. Például, ha a tulajdonosnak sürgős az értékesítés, akkor a gyors értékesítést elősegítő árat ajánlhat.
– Fontos, hogy az ingatlankezelő részletesen és érthetően kommunikálja az árajánlatot, magyarázza meg az összeállításának módját és a háttérben álló tényezőket. Az átláthatóság növeli az ügyfél bizalmát és elégedettségét.
A fentiekhez azonban a lehetséges ügyfél részéről is szükség van segítségre és arra, hogy az összes fontos adatot és paramétert megadja a leendő kezelőnek.

Egy lakás esetében ezek a következők:
– Lakás pontos címe, elhelyezkedése és típusa.
– Lakás alapterülete négyzetméterben.
– A lakás szobáinak és egyéb helyiségeinek pontos száma és méretei.
– Lakás állapota és esetleges felújításokra vagy javításokra vonatkozó információk.
– Bérleti díj vagy ár, amelyet a tulajdonos elvár.
– A lakás felszereltsége és berendezéseinek leírása.
– A lakás fenntartási költségeinek becslése, beleértve a közös költségeket, rezsiköltségeket, stb.
– Parkolási lehetőségek a lakók számára.
– A lakás környékének infrastruktúrája és szolgáltatásai (pl. iskolák, bevásárlási lehetőségek, tömegközlekedés stb.).
– Az ingatlanhoz tartozó különleges jellemzők, például erkély, kert, terasz stb.
– Bérleti időtartam vagy eladás esetén az elérhető időpontok és feltételek.
– Bármilyen speciális kívánság vagy megkötés, amelyet a tulajdonos az ingatlankezelővel szemben támaszt.

Ezek az információk elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ingatlankezelő pontos árajánlatot tudjon adni és hatékonyan tudja levezényelni a lakás bérbeadását vagy értékesítését.

property manage 2d757aa9 286a 47b2 ac30 f58b9fc4aa4c house sale hou 2dcc0a05 824d 4c7c 89d9 851f761b5e36 peoples writing 60df4b20 e1f7 4047 98fe e62bae9b92f7
papers contrac 9cc7c6b3 73a1 412e 873e 3d1171ecbb15

Kísértet kastély kezelése, gyakorlati útmutató

A luxurious 3d267dfe 177a 4816 9ddb a480f98c113e

Bevallom én is szoktam néha kicsit elégedetlenkedni. Vagyis inkább valami többre vágyni a szakmában. Például egy kastély üzemeltetésére. Műemlék épületet kezelünk, de azért az mégsem ugyanaz. Amikor ezt egy barátomnak elmeséltem rögtön rávágta: „egy kísértetkastélyt még te sem tudnál kezelni”. A válaszom az volt, hogy ebben bizony tévedsz, még a szellemektől is beszedném a közös költséget. Jókat nevettünk és kicsit el is kalandoztunk a témában, megpróbáltuk elképzelni milyen esetek történhetnének egy ilyen kastélyban.

Panasz 1: Az egyik vendég kastély kertjében találkozott egy furcsa paranormális eseménnyel. Állítása szerint minden éjjel a kertben egy szellem szárnyas sündisznó és egy szellem páncélos nyúl játszanak kanasztát és römit a bokrok alatt, és közben hangosan nevetgélnek és mindenféle különös hangot hallatnak, miközben a kastélyban mindenki aludna.
Válasz: Ezek a lények kertünk legvidámabb lakói! Egy kis éjszakai kártyapartit játszanak, lehet azért, hogy felfedezzék a kert minden zugát. De ha ez zavarja az éjszakai pihenést, ígérem, hogy megbeszéljük velük, és megkérjük őket, hogy csendben játsszák a játékaikat. De ha esetleg kedve támad csatlakozni hozzájuk, hozok Önnek egy pakli kártyát, és együtt játszhatnak egy pár partit a sündisznóval és a nyúllal!”

Panasz 2: Egy idősebb urat a kastély könyvtárában érte a paranormális élmény. Állítása szerint amikor éjszaka egy különösen izgalmas könyvet próbált megtalálni, a könyvek a polcokról leugrottak, és egy ördögi táncba és okkult szertartásokba kezdtek az asztal körül.
Válasz: Talán csak a könyvek szeretnek egy kicsit táncolni éjjelente, amikor senki más nem látja őket. De ha ez zavarja az olvasást, adok nekik egy figyelmeztetést, hogy tartsák be a szabályokat és a rendet. A vendég egyáltalán ne aggódjon, ha szüksége van egy csendes olvasásra, mindig talál egy nyugodt zugot a kastélyban, ahol elmerülhet a könyvek világában!”

Panasz 3: Egy japán házaspár a szobájukban történt kísérteties események miatt aggódott. Panaszkodtak, hogy éjszaka rendszeresen hallja, ahogy a falakon kopog valami, és néha azt is érzi, mintha valaki halkan dünnyögne a fülébe. „Ez egyértelműen szellemi tevékenység!” – mondták aggodalmasan.
Válasz: Ezek a kastély történelmének részei. Valójában, néhány régi lakó szellemét is megtalálhatják itt. De nem kell aggódni, ők általában csak unatkoznak, semmi rossz szándékuk nincs. Talán csak megpróbálják megtanítani a falakat táncolni! De ha zavarják, hívják meg őket vacsorára, és biztosan csend lesz. Viccet félretéve: természetesen meggyőződünk róla, hogy minden kényelmi szolgáltatást biztosítsunk Önöknek az alvászavarok elkerülése érdekében.

Panasz 4: egy francia VIP vendég a medencénél tapasztalt különös jelenségekről beszélt. Állítása szerint a medence vizében egy szellem delfin játszik egy szellem teknős társaságában. „Ez egyenesen katasztrófa! Nem tudtam elhinni a szememnek!” – mondta elkomorodva.
Válasz: Csak a medencénk szellemes lakói próbálják felvidítani a hangulatot! Ők a legvidámabbak és legszórakoztatóbbak, ha valaki figyelmet fordít rájuk. Ha zavarják Önt, talán beállhat egy szellemes vízilabda meccsbe, vagy egy jó koktéllal a medence partján pihenve élvezheti a játékot. Természetesen, ha bármilyen komoly gondja van, mindig számíthat ránk, hogy megoldjuk azt!

A whimsically f 62e56bc9 f4bd 4862 b28f f5e639fb51be ghost castle ho 6ba94c37 ebc1 460e bfa8 4e16ab0081fa funny ghost pla eb7139ec 02dd 430f b464 5fd09fc047b6 funny ghost pla fbc131e1 a7b4 4af7 aded 0c5194789f39