head_1

Villanyszerelési kisokos

Alapszerelés
A villanyszerelő szakmában ezzel a fogalommal határozzák meg a kezdeti munkákat. Ide tartozik a horonymarás, a vésés, és a kötődobozok, biztosítéktáblák elhelyezése, illetve a vezetékek behúzása.

Biztosítéktábla vagy lakáselosztótábla
Otthonunk elektromos védelmének gyűjtőhelye.

Csatlakozó vezeték, méretlen fővezeték
A villanyoszlopot és a Mérőóránkat összekötő légkábel, vagy földkábel.

Dióda
A diódák olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik az áram egyirányú áramlását. Gyakran használják őket a váltakozó áram (AC) egyenárammá (DC) történő alakítására, vagy a különböző elektronikai áramkörökben fellépő nem kívánt visszacsatolások megakadályozására. A diódák különböző típusai közé tartoznak az alap diódák, a LED-ek és a Zener-diódák.

Fázis
Egy elektromos rendszerben az áramköri elemek egymáshoz képesti eltolódását jelenti. A háromfázisú rendszerekben három fázis található, amelyek általában egyenlő időközönként követik egymást, és az elektromos energia elosztására használják.

Feszültség
Az elektromos erő, amely arra készteti az elektronokat, hogy mozogjanak egy áramkörben. Mérési egysége a volt (V).

Fi relé/ ÉV relé (életvédelmi relé)/ ÁVK (áramvédő kapcsoló)
Az FI relé, egy életvédelmi relé, amely meghatározott mennyiségű szivárgó áram hatására leold. A gyakorlatban ez azt jelenti, ha a készüléken kívül máshova is áram kerül, például egy fém burkolatra, úgy mielőtt azt megérintenénk, a FI relé megszakítja az áram útját, ezáltal megvédve életünket, és berendezéseinket.

Fogyasztásmérő hely
Fogyasztásunk, és termelésünk mérésére szolgáló mérőóra, helye.

Földelő szonda, földelés
A mérőhelyünk közelében, (vagy akár több egyéb ponton is) földbe telepített, otthonunk elektromos védelméhez elengedhetetlen fém vezető, melynek megfelelő ellenállási értékkel kell bírni.

Hibaelhárítás
Ez a folyamat magában foglalja a hibák és problémák diagnosztizálását és javítását

Karbantartás
Ez magában foglalja az ellenőrzéseket és a teszteket, hogy biztosítsák a rendszer zavartalan működését. Ez magában foglalja a kopott vagy sérült alkatrészek cseréjét is.

Kiállás
Konnektorok, kapcsolók, világítótestek, kötési pontok és vezérlések betáplálásának helyei.

Kismegszakító/biztosíték
A kismegszakító egy túláram védelmi eszköz, amely zárlat és túláram esetén old le. Ha jól méretezik, akkor a vezetékek védelmére szolgál, megakadályozva a tűzesetet.

Kondenzátor
A kondenzátorok az elektronikai áramkörökben tárolják az energiát elektromos mező formájában. Képesek az áramkörben lévő feszültség változásainak kiegyenlítésére, és gyakran használják őket szűrőként vagy oszcillátorokban. A kondenzátorok kapacitását faradban (F) mérik.

Konnektorok
Biztonságos kapcsolatot teremtenek az áramforrás és az eszközök között.

LED-ek (Light Emitting Diodes)
Fénykibocsátó diódák, amelyek alacsony energiafogyasztás mellett képesek fényt kibocsátani. Széles körben használják világításban, kijelzőkben és optikai jelzőrendszerekben.

Mért fővezeték
Mérőóránkat, és a legelső túláram védelmi eszközt, vagy biztosítéktáblánkat összekötő kábelszakasz.

Moduláris fogyasztásmérő
A biztosítéktáblába szerelhető, egyéni fogyasztásmérő készülék.

Okos otthon
Otthonunk elektromos eszközeinek távolról való, vagy beprogramozott automatikus irányítása.

Relék (kontaktorok)
Biztonságosan vezérelhetik a nagyfeszültségű áramot.

Szerelvény
Elektromossággal ellátott, falra, vagy falba szerelhető eszközök. (kapcsolók, konnektorok, lámpatestek, termosztátok)

Tápegységek
Az elektronikai eszközök működéséhez szükséges áramot biztosítják. Ezek lehetnek lineáris vagy kapcsoló üzemmódú tápegységek, és különböző feszültség- és áramerősség-értékeket kínálnak.

Telepítés
Ez magában foglalja a kábelek elvezetését, a szerelvények és az eszközök felszerelését, valamint az áramkörök bekötését. A telepítés során elengedhetetlen a megfelelő szigetelés és földelés.

Teljesítmény
Az elektromos áram mennyiségének és a feszültségnek a szorzata. Mérési egysége a watt (W).

Tervezés
Itt határozzák meg a szükséges elektromos rendszer kialakítását és a szükséges alkatrészeket. Ez magában foglalja a terhelési számításokat, a kapcsolási rajzok elkészítését, és a rendszer optimalizálását a hatékonyság és a biztonság szempontjából.

Villamos áram
Az atomok legkülső héjáról elsősorban hő hatására (szobahőmérsékleten is) leszakadó elektronokat szabad elektronoknak nevezzük.
A pozitív vagy negatív töltéssel rendelkező atomot vagy atomcsoportot ionnak nevezzük. A töltéssel rendelkező és villamos térrel mozgatható részecskék közös neve: szabad töltéshordozó. A szabad elektronok és az ionok szabad töltéshordozók.
A szabad töltéshordozók egyirányú mozgását (áramlását) elektromos áramnak nevezzük. Mértékét (intenzitását) az áramerősség fejezi ki, melyet I betűvel jelölünk.
Az összefüggés alapján az áramerősség mértékegysége: As/s = A (amper, Ampere francia fizikusról).

Villamos ellenállás
A vezető anyagnak azt a tulajdonságát, hogy akadályozza a szabad töltéshordozók áramlását, villamos ellenállásnak (rezisztencia) nevezzük, és R-rel jelöljük. Mértékegysége Ω (Ohm)

Villamos vezetőképesség
A kis llenállású anyag jól, a nagy ellenállású rosszul vezet, vagyis az ellenállás és a vezetőképesség fordítottan arányos egymással. A vezetőképességet G-vel jelöljük, mértékegysége 1/Ω = S (szímensz, Siemens német fizikusról).

Ossza meg