idea concept with light bulbs

Világítástechnikai alapfogalmak


Általános világítás:
Egy olyan világítási koncepció, amely célja a teljes terület megvilágítása egy adott térben vagy helyiségben annak érdekében, hogy az emberek biztonságosan mozoghassanak és tevékenykedhessenek. Az általános világítás általában egyenletes, alapvető megvilágítást biztosít a területen, és az emberek általában nem egy konkrét tevékenységre összpontosítanak alatta.

Árnyékolás:
Olyan eszközök vagy szerkezetek használata, amelyek irányítják vagy korlátozzák a fény terjedését, például sötétítők vagy redőnyök.

Diffúz világítás:
Az egyenletesen szétszórt világítás, amely kevés árnyékot eredményez.

Dimmer:
Olyan eszköz, amellyel változtatható a fényerőszabályozás, lehetővé téve a világítás fényerősségének szabályozását.

Diszperzió:
A fény színeinek szétválása, amikor a fény hullámhossza különböző szögű elhajlás során változik.

Energiahatékonyság:
A világítási rendszerek hatékony energiafelhasználásának mértéke, például LED-technológia használata az energia megtakarítása érdekében.

Élettartam:
A fényforrások várható élettartama, amely megmutatja, mennyi időtartamig lehet a forrást használni, mielőtt cserélni kellene azt.

Fény:
Az elektromágneses hullámoknak az emberi szem által érzékelhető tartományban lévő része.

Fényáram:
A fényforrás által a tér minden irányába kisugárzott és a szem által érzékelt sugárzási teljesítmény. Mértékegysége a lumen (lm). A termékkatalógusokban közlik a fényforrások fényáramát, amely a világítástechnikai számítások egyik alapadata. Például egy 60 W-os izzó fényárama 730 lm, egy 18 W-os fénycsőé 1150 lm.

Fénycső:
A fénycső egy elektromos világító eszköz, amely gázban vagy párologtatott anyagban folytatott elektroluminiszciens folyamat révén sugároz fényt. A fénycső két elektróda közötti gáz vagy párolgó anyag folyamatos áramlása során keletkezik a fény.

Fényeloszlás:
A fényforrás által kibocsátott fény eloszlása a térben, amely hatással van a világított terület egyenletes megvilágítására.

Fényerősség:
A fényforrás által meghatározott térszögbe kisugárzott fénymennyiség. Mértékegysége a Kandela (cd). Ez az irányított fényű fényforrások jellemzője, és a termékkatalógusokban megtalálható adat, amelyet a világítástechnikai számításoknál használunk (pl. reflektorlámpák, préselt üvegburájú lámpák, hidegtükrös halogénlámpák stb.).


Fényforrás:
Olyan eszköz vagy eszközök, amelyek fényt sugároznak, például izzók, LED-ek vagy fénycsövek .

Fényhasznosítás:
A fényforrás fényárama és az általa felvett teljesítmény hányadosa. Egysége a lumen/watt (lm/W). Ez a szám gyakorlatilag a fényforrás gazdaságosságát mutatja meg. Minél nagyobb ez a viszonyszám, annál gazdaságosabb a fényforrás. Néhány jellemző fényforrásfajta fényhasznosítása: izzólámpa 10-15 lm/W, fénycső 80-90 lm/W, nátriumlámpa 80-120 lm/W.

Fényterjedés:
A fény sugárzásának terjedése egy adott területen vagy térben.

Fényveszteség:
A lámpa hatékonyságának mértéke, amely meghatározza, mennyi fény veszik el vagy szétszóródik a fényforrásból.

Fényvezető:
Olyan anyag vagy optikai szál, amelyen keresztül a fény vezethető, például üvegszál vagy optikai kábel.


Fotometria:
A fény fizikai mérésével és elemzésével foglalkozó tudományág, amely segít a megfelelő világítási rendszerek kialakításában.

Foton:
Az elemi részecske, amely a fény elektromágneses sugárzásának egy kvantumát képviseli.

Frekvencia:
A hullámok számának mérése, amely egy adott időegység alatt halad át egy ponton, általában hertzben (Hz) kifejezve.

Hangulatvilágítás:
Olyan világítás, amely a hangulat és a tér karakterének kialakítására szolgál, általában díszítőelemként.

Hullámhossz:
A fényhullámok távolsága egymástól, amely meghatározza a fény színét, a spektrumon belül mért mértékegységben (általában nanométerben, nm).

Infravörös sugárzás:
Az infravörös sugárzás, amelyet néhány lámpa kibocsát, és amely hőként érzékelhető.

Izzólámpa:
Egy hagyományos fényforrás, amely a fényt hő hatására sugározza ki, általában üveggömbbe zárt cseppfolyósított gázban vagy higanygőzben.

Káprázás:
Látási zavar vagy kényelmetlenség, amelyet nagy fénysűrűségek, és/vagy fénysűrűség különbségek okoznak. A káprázás különböző fajtáit különböztetjük meg, egyrészt hatása szerint lehet zavaró káprázás, vagy rontó káprázás. A káprázás forrása szerint lehet közvetlen (direkt) káprázás, vagy tükröző káprázás

Kelvin (K):
A fényforrások színhőmérsékletét mérő mértékegység, amely azt mutatja, milyen „meleg” vagy „hideg” a fény.

Lámpa:
Az eszköz vagy berendezés, amely fényt sugároz, például izzólámpa, fénycső, LED-lámpa stb.

Látószög:
A fényforrásból kilépő fény sugarának terjedési szöge, amely hatással van a világított terület nagyságára és lefedettségére.

LED (Light Emitting Diode):
Egy félvezető alapú fényforrás, amely elektroluminescens jelenség révén sugároz fényt.

LED-driver:
Az elektronikus eszköz, amely szabályozza a LED-ek fényerősségét és működését.

Levehető fényforrás:
Olyan lámpa, amely könnyen eltávolítható és cserélhető a lámpatestből anélkül, hogy a teljes lámpát kellene cserélni.

Lumen:
A fényforrások kibocsátott fény mennyiségét mérő egység, amely azt mutatja meg, hogy mennyi fényt bocsát ki a forrás.

Lux (lx):
A megvilágítás mértékegysége, amely azt mutatja, mennyi fény ér el egy adott felületet.

Megvilágítás:
Egy viszonyszám, amely meghatározza (a fényforrás által kibocsátott fényáram és az általa megvilágított felület nagyságának hányadosa), hogy mennyi fényáram jut egy adott felületre. Mértékegysége a lux (lx).

Optikai rendszer:
A lámpa vagy fényforrás része, amely irányítja a fény terjedését és eloszlását.

Polarizáció:
A fény rezgési síkjának iránya, amely hatással van a fény tulajdonságaira.

Spektrum:
A látható fény színeinek teljes skálája a vöröstől az ibolyáig.

Színhőmérséklet:
Ezzel jellemzik a fényforrások fényének a színét, melynek mértékegysége a kelvin (K).
A fényforrásokat fényük színe alapján három csoportba soroljuk. Meleg: a színhőmérséklet kisebb, mint 3300 K; semleges 3300-5300 K; hideg, a színhőmérséklet nagyobb, mint 5300 K (kelvin).

Színvisszaadás:
Jellemzi azt a színhatást, melyet egy fényforrás fénye egy színes felületen előidéz. A színvisszaadási index az a mérőszám, amely megmutatja, hogy a színminták színe milyen mértékben változik meg a referenciasugárzóval megvilágított színükhöz képest. Jelölése: Ra

Spotvilágítás:
A fókuszált világítás, amely egy adott területre vagy tárgyra irányul, és erőteljes árnyékokat hoz létre.

Szórt fény:
A fény, amely véletlenszerűen terjed, nem követ egyenes vonalat, például a napfény egy felhős égbolton.

Tükröződés:
A fény visszaverődése egy felületről, például egy tükörről vagy sima felszínről.

UV-sugárzás:
Az ultraibolya sugárzás, amelyet néhány lámpa kibocsát, és amely hatással lehet az emberi bőrre és szemre.

Ossza meg