Házirend

A garázs (parkoló) rendeltetésszerű, a közlekedési és vagyonbiztonságnak megfelelő üzemeltetése érdekében a parkolást az alábbiak szerint szabályozzuk:

 1. A Parkolási Szabályzat és Házirend (továbbiakban: Szabályzat) hatálya területileg a 6771/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben a 1012 Budapest, Logodi u. 34. A. és B. ép. 2- és -3 szintjeintalálható garázsra terjed ki.
 2. A Parkolási Szabályzat hatálya kiterjed a parkolóba belépő valamennyi személyre, parkolóhely tulajdonosaira és használóira, a gépjármű vezetőjére, valamint utasaira is.
 3. A Parkolási Szabályzat időbeli hatálya 2017. november 30. napjától visszavonásig tart.
 4. A parkolóba történő önkéntes behajtással, vagy belépéssel a belépő, illetve utasa elfogadják a garázs területére érvényes használati szabályokat, egyben ahhoz is hozzájárulnak, hogy a parkolásról, a parkolón belüli mozgásukról a terület ellenőrzését végző videokamerák útján felvételek készüljenek. Üzemeltető ezen felvételeket az adatvédelmi előírások szerint kezeli, azokat csak az illetékes hatóságok megkeresésére adja ki.
 5. A garázs területén történő közlekedés során a KRESZ előírásait be kell tartani.
 6. Minden tulajdonos köteles a garázst és a teherlifteket rendeltetés szerűen és tisztán használni.
 7. A parkoló területére csak a teherlift távirányító birtokában lehet behajtani, a garázsban csak a tulajdonosok, bérlőik, vagy az általuk kijelölt személyek parkolhatnak, kizárólag a tulajdonos saját részére fenntartott parkolóhelyén.
 8. A garázst mindenki saját kockázatára, illetve felelősségére használja.
 9. A parkoló területére a KRESZ előírásainak megfelelő járművekkel, jelen szabályzat előírásai szerint szabad behajtani. A garázsban megengedett legmagasabb sebesség 5 km/h, amelyet az aktuális időjárási körülményeknek megfelelően szükség szerint csökkenteni kell. A parkolóban a tompított fényszóró használata kötelező.
 10. Tilos az olyan járművekkel történő behajtás, amely utas, vagy rakterében tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállít.
 11. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a garázs használatát rendkívüli esetben szüneteltettesse, erről, illetve időtartamáról azonban a tulajdonosokat előre e-mailben tájékoztatja.
 12. Üzemeltető nem vállal felelősséget a parkoló területén a járművekben, vagy az utasok vagyontárgyaiban bekövetkezett, harmadik fél által okozott kárért.
 13. A parkolóban és különösen a teherliftekben okozott károkért elsősorban a károkozó tartozik teljes felelősséggel, másodsorban a garázshely tulajdonosa, akinek a távirányítójával a károkozó a garázst használja.
 14. A teherliftek, csak a havi díjak befizetése mellett használható, az a tulajdonostárs, aki 1 hónapot meghaladó késedelembe esik, a hátraléka rendezéséig eltiltható a garázshelyének használatától.
 15. Üzemeltető a szükséges mértékben közreműködik a parkoló területén történt baleset, káresemény, vagy bűncselekmény kapcsán – a hatóságok helyszínre hívásával, a szükséges és rendelkezésre álló információk átadásával. A hatóságok kérésére a video rendszer által készített felvételeket átadja.

  A parkoló területén tartózkodás szabályai

 16. Tilos a közlekedési útvonalakon, a lépcsők, vagy a teherliftek előtt, vagy után közvetlenül, illetve általában a garázson belüli forgalmat veszélyeztetve, vagy akadályozva parkolni.
 17. Amennyiben valaki különleges esetben (pl. költözés, áruszállítás) miatt nem tud a saját parkolóhelyén parkolni és ezáltal akadályozza más gépkocsik mozgását, úgy köteles a szélvédőre elhelyezni egy telefonszámot, felszólításra haladéktalanul intézkedni az akadályozás megszüntetése felől.
 18. Ha valaki az akadályozás megszűntetéséről nem gondoskodik haladéktalanul, úgy szükség esetén az Üzemeltető a szabálytalanul parkoló gépjárművet jogosult a parkolóból elszállíttatni. A szállítás, valamint az akadályozásból eredő, a többi gépjárműtulajdonos érdekkörében felmerült valamennyi költségeit köteles viselni az akadályozó gépjármű tulajdonosa, ennek hiányában a garázshely tulajdonosa, akinek a távirányítójával az akadályozó a garázst használja.
 19. Az akadályozó gépjármű tulajdonosa, ennek hiányában a garázshely tulajdonosa, akinek a távirányítójával az akadályozó a garázst használja minden 1 órát meghaladó akadályozás estén naponta 5000 forintot kell fizetnie az Üzemeltető felé.
 20. A házirend megszegése esetén a szabályszegő, ennek hiányában a garázshely tulajdonosa, akinek a távirányítójával a szabályszegő a garázst használja, 5000 forintot köteles fizetni az Üzemeltető felé.
 21. Mindenki kizárólag a saját parkolóhelyét jogosult elfoglalni, amelyet úgy kell használni, hogy a szomszédos helyre más járművek szabadon beállhassanak, az érintett járművek ajtói nyitására elegendő tér maradjon.
 22. Egy időben egy parkolóhelyen egyszerre csak egy autó pakolhat.
 23. Mindenki csak a saját garázshelye falánál tárolhatja saját dolgait.
 24. A parkolóhelyre történő beállás után egészségügyi és környezetvédelmi okokból a motort a lehető legrövidebb időn belül le kell állítani.
 25. Tilos a garázsban parkoló jármű tisztítása, szerelése, a környezet szennyezése üzem- és kenő- vagy más anyagokkal, szeméttel.
 26. A garázs területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata

A garázs üzemeltetője: REM189 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 34. A. ép.)