Házirend bérlők részére

Házirend az Art Gym edzőteremben

Érvényes: 2021. 09.01-től. Ver. 1.

Általános szabályok

Az ART GYM területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az ART GYM használója köteles betartani az edzőterem használata során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

Az ART GYM területén TILOS:

– a dohányzás és az alkohol fogyasztása
– az olyan tevékenység, amely az ART GYM szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
– minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
– a másik nem öltöző-, zuhanyzó- és mellék helységébe bemenni
– közrendet sértő módon viselkedni
– drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
– A tűzesetek megelőzése érdekében tilos: bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
– Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, plakátok, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Bejutás az Art GYM-be

Az önállóan bérelt helyiség napi 24 órában használható. Az ajtók bezárásáról a Bérbevevő köteles gondoskodni.

Az edzőterem a bérelt napokon, és időszakban használható. Minden óra 00 perctől 55 percig tart. A fennmaradó 5 percben kell az edzőteremben rendet rakni, szükség szerint feltörölni és átadni a következő bérlőnek.

Biztonság:

Az edzőterem, illetve a bérelt helyiségek biztonságos használatáért a bérbevevő felel. Amennyiben bármilyen baleset történik, azonnal értesíteni kell a Bérbeadót.

A Bérbevevő felelős az ART GYM területén tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők, vendégek és más használók egymás közötti magatartásáért és azoknak az alapvető szabályoknak a betartásáért, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Takarítás:
Az épületben a közös helyiségek takarítása hetente igények szerint történik meg.
A bérlemény, üzlethelyiségek takarításáról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia!
Amennyiben van igény a bérlemény takarítására, külön díj ellenében vállaljuk.

Helyiség átadása:
A helyiség átadásakor az átadási dokumentáció pontosítja, hogy mi kerül átadásra a bérlőnek.

Költözés:
A bérleménybe költözés a kaució megfizetését követően, de maximum 5 nappal korábban lehetséges. Ennél előbbi költözés napi bérleti díj fizetést von maga után.

Kiköltözés:
A bérleti szerződés megszűnésekor a bérleményt átvételi állapotában (önállóan bérelt helyiség esetében kifestve, kitakarítva) kell visszaadni!
Illetve kérjük a kulcsokat, beléptető kártyákat, távirányítókat visszaadni. Ennek elmaradása esetén
– kulcsonként nettó 5.000,- Ft (Öt-ezer) kerül kiszámlázásra.

Reklámtábla:
Kihelyezhető a ház homlokzatára előre egyeztetett, látványterv, méret alapján.

Képek:
Falra képek más prezentációs eszközök kihelyezhetők. A fal nagyobb sérülése esetén a helyreállítást ki kell fizetni.

Dohányzás:

Az egész épületben TILOS!
Az épület előtt. Kérjük a csikkeket az arra kihelyezett edénybe dobják be.

Kuka:
Az épület mögött egy található.

Szemetesek: az öltözökben vannak.

Szelektív hulladékgyűjtés:
Jelenleg Nincs.

Töredék hónapok elszámolása:
Amennyiben a bérleti jogviszony nem a hónap első napján kezdődik, akkor a bérleti díj az első hónapban hónap hátralévő napjaira kerül kiszámlázásra. Ugyanez vonatkozik arra az estre is, ha a bérleti jogviszony nem a hónap utolsó napján kerül megszüntetésre. Ebben az esetben a hónap első napjától a megszűnésig készül a számla.

Zaj:
Csak olyan tevékenység végezhető, amely más bérlők tevékenységét nem zavarja.

Tűz:
Az épületben szigorúan tilos tűz és robbanásveszélyes eszköz használata. Szintenként tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. Az épületben tűzvédelmi riasztó rendszer működik, amelynek központja az étterem bejárata mellett található.

Közös helyiségek:
A közös területeken tárolt tárgyaknál, kérem vegyék figyelembe, hogy mindenki használhatja. Amennyiben ezen tárgyak elvételre kerülnek, kérem, hogy használat után oda visszarakni szíveskedjenek.

Aktuális házirend

https://rem189.eu/artgym_hazirend/

Rendkívüli események:

Az ARAT GYM edzőteremben történt bármilyen rendkívüli eseményről Bakonyi Árpádot 06-30-4919797 kell értesíteni haladéktalanul, valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő:

Rendőrség 107,

Mentők (baleset esetén) 104

Tűzoltóság (tűz esetén) 105

Általános segélyhívó: 112.

Kérjük, ossza meg, ha tetszett!